Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn afholder generalforsamling den 21. marts kl. 17 - 18.30

Dagsorden for generalforsamlingen iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Regnskab og budget til godkendelse
  4. Fastlæggelse af evt. kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag - som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen - skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.

Tilmelding på info@frivilligmidtfyn.dk senest d. 19. marts af hensyn til forplejning.