sorggruppeforløb

Vi har i samarbejde med Nationelt Sorgcenter, haft vores gode frivillige Dorthe og Sofie på kursus, så de er klar til at tage imod personer, der gerne vil deltage i et gruppeforløb.

"Sorg kan have tusinde forskellige ansigter, og sorg er lineær. Sorg kommer i bølger, holder pause, føles under kontrol. Der er ikke en rigtig eller forkert måde at være i sorg på."

Alle er velkomne til at kontakte os på 4049 5922 eller info@frivilligmidtfyn.dk for at få en afklarende samtale.

Gruppen har opstart medio august måned og mødes 10 gange med 14 dages mellemrum.

Mødetidspunkt er søndage kl. 10 og ca 2 til 2½ time pr. gang.

Mødestedet er Frivilligcenteret Guldhøj Floravej 11 Ringe