Kære foreninger

Herunder kan I læse om en vigtig ændring ift. §18 og §79 puljerne.

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2023, at der er én årlig ansøgningsrunde til de frivillige sociale puljer. Ansøgningsfristen er d. 1. december 2023, og puljerne vil blive åbnet op for ansøgninger senest 9. oktober 2023.

Læs mere herunder omkring puljerne i nedenstående.

Derudover inviteres I til et informationsmøde omkring §18 og §79, hvor en konsulent fra kommunen vil gennemgå ansøgningsproceduren og svare på eventuelle spørgsmål.

Informationsmødet er d. 3. oktober kl. 16 i aulaen på Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe.
Tilmelding senest d. 1. oktober på forening@frivilligmidtfyn.dk eller tlf. 4049 5922

Økonomisk støtte til frivillige sociale indsatser

Frivillige sociale foreninger, organisationer og netværk inviteres til fra 1. oktober 2023 at søge årets puljer under Servicelovens §18 og §79.

Den sociale pulje - §18

Formålet er at understøtte frivillige sociale indsatser målrettet borgere, der har særligt behov for hjælp og støtte. Midler gives til aktiviteter for socialt udsatte borgere inden for alle aldersgrupper.

Ældrepuljen - §79

Formålet er at forebygge ensomhed hos ældre og herved styrke trivslen og sundheden, især blandt enlige og udsatte ældre. Midler gives til åbne arrangementer, hvor alle ældre borgere er velkomne.

Info og ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 1. november 2023 for ansøgning af puljemidler til 2024. Der er én årlig ansøgningsrunde, så der kan søges om støtte til frivillige sociale indsatser, som afvikles i hele 2024.

Læs mere om puljerne og ansøg via Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside: https://www.fmk.dk/om-kommunen/legater-og-puljer/puljer-og-tilskud/

Praktisk hjælp og sparring til ansøgning kan søges hos Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn på info@frivilligmidtfyn.dk

Spørgsmål af teknisk karakter ifm. ansøgning rettes til frivillig-social@fmk.dk