​Hvad er en selvhjælpsgruppe?

En selvhjælpsgruppe er et fællesskab, hvor mennesker kan mødes for at dele erfaringer om et fælles emne eller udfordring. Målet er, at enhver deltager efter endt forløb, har fået et nyt og mere postitivt perspektiv på sin situation, samt har fået redskaber til selv, at kunne håndtere udfordringerne fremover.

I gruppen prioteres gensidighed, respekt og anerkendelse som fremgangsmåde. en tidligere deltager udtaler inden sin start i selvhjælpsgruppen: "nogle gange føler jeg, at min taletid blandt venner og familie, er brugt op allerede inden jeg kommer i gang."

Tavshedspligt - der er selvfølgelig tavshedspligt!

Gratis deltagelse - det er gratis at deltage i selvhjælps gruppeforløb

Hjælp til opstart?

Har du en god idé til en selvhjælpsgruppe eller oplever du et manglende behov? Så kan vi hjælpe med at igangsætte en gruppe.

Der kan opstartes en gruppe, nårt der er 3 til 8 deltagere. I starten vil en tovholder fra Frivilligcenteret - enten en ansat eller frivillig - være til stede og hjælpe med faciliteringen og opstarten. Tovholderen vil desuden vejlede om hvordan gruppen deler erfaringer og indbyder til samtale på en hensigtsmæssig måde. 

Mødehyppighed og mødested aftales i gruppen. Vi anbefaler at I mødes et neutralt sted, som f.eks. Frivilligcenterets lokaler. Deltagerne afgør selv, hvornår forløbet afsluttes - nogle grupper er aktive i et par måneder, mens andre ses gennem flere år. 

En deltager udtaler: ”Det har imponeret mig at opleve, hvordan mennesker, væltet af livets skiftende vilkår, hen over en halvårsperiode har rejst sig og fundet en mening med tilværelsen”